חיל הקשר והתקשוב
  חיל הקשר והתקשוב
  תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

  הקמת חי"ק ומיסוד השליטה 1956-1948

  • מלחמת העצמאות (נובמבר 1947 עד יולי 1949).
  • נפתח קורס קציני קשר ראשון (דצמבר 1947). 
  • שירות הקשר מציע להקים יחידת יונאים ארצית (1948). 
  • הכנסה לשימוש של מכשירי קשר רדיו למשוריינים של הפלמ"ח בשיירות לירושלים (מרץ 1948). 
  • שירות הקשר מפרסם חוזר ראשון בנושא ביטחון קשר (מרץ 1948). 
  • מתפרסמות לראשונה הוראות קשר רדיו (אפריל 1948). 
  • במבצע "נחשון" מופעלת לראשונה מערכת קשר מסועפת הכוללת קשר רדיו, טלפונים ודואר (אפריל 1948). 
  • מוקמת פלוגת קשר מטכ"ל – לימים גדוד קשר "צמרת" (1948). 
  • שירות הקשר מפרסם לראשונה הוראות לשימוש נכון בקשר רדיו – נוהל דיבור וביטחון קשר –ראשיתם של הוראות קשר"ר (1948). 
  • מתפרסמת הוראה של מטכ"ל/אג"ם, שיש לשתף קצין קשר בכל תכנון מבצעי (מאי 1948). 
  • שימוש טקטי ב "יונוגרמות" (תשדורות באמצעות יוני דואר) על נפילת גוש עציון (מאי 1948).  
  • שידורו ההיסטורי של דוד בן־גוריון לארה"ב על הקמת מדינת ישראל – מתחנת השידור במחנה "יונה" בת"א (מלון הילטון של היום), בנוכחות יעקב ינאי (יאן), 15 במאי 1948. 
  • מוצא צו הפקעה ארצי ליוני דואר לשירות הצבאי (יולי 1948). 
  • נקבעות דרגות הדחיפות למברקים בצבא (יולי 1948). 
  • הסכם בין שירות הקשר לטכניון לייצור הליוגרפים למלחמה (ספטמבר 1948). 
  • מתפרסם התקן הראשון של חיל הקשר – מוקם רשמית חיל קשר במסגרת צה"ל (14 באוקטובר 1948). 
  • יעקב ינאי (יאן) מתמנה כמפקדו הראשון של חיל קשר, בדרגת סא"ל (14 באוקטובר 1948). 
  • מוקם ביה"ס הארצי לקשר במחנה בריטי נטוש "גבעת האלחוט", שבהמשך כונה "מחנה גדעונים" (דצמבר 1948). 
  • ציוד הקשר העיקרי: מק-190/191 (ת"ג) כמכשיר ממותקן, מק-300/20 ומק-21 (תג"ם) כמכשירים נישאים, מק-508/510 תג"מ (לשריון) מק-608/610 (תג"ם) לחת"ם. 
  • מתחילים שידורי הניסיון של גלי צה"ל (מרץ 1949). 
  • יצחק אלמוג (וורצמן) מתמנה למפקד השני של חיל קשר (נובמבר 1949). בפברואר 1950 הוא מועלה לדרגת אל"ם ותואר מפקד החיל שונה לקצין קשר ראשי (קשר"ר). יצחק אלמוג היה הראשון שנשא תואר זה.
  • מק-536 (תג"מ) מחליף את המק-21 כמכשיר מחלקתי. 
  • נקבעים עקרונות הקשר הצבאי כמו: קשר רצוף 24 שעות, הורדת קשר מדרג ממונה לדרג כפוף, רשתות רדיו פונקציונליות, קצין הקשר בכל הרמות יישא בתפקיד כפול: מפקד יחידת הקשר וקצין מטה מקצועי ליד המפקד. 
  • מוקם "מרכז טכני" לשיקום ציוד קשר, לימים במ"ב (בית מלאכה בסיסי) ולאחר מכן מש"א (1949). 
  • מתקיים תרגיל (תמרון) צה"לי ראשון בשם "צמד". חי"ק משתתף בו עם יותר מאלף חיילים (אוקטובר 1950). 
  • מהנדסים בוגרי הטכניון מגיעים לראשונה לחי"ק (מרץ 1952). 
  • נכנס לשימוש מק-193 (ת"ג) לקשר על עוצבתי. 
  • עורק צ"ן (4 אפיקים) משתתף לראשונה בתרגיל קשר בצפון (אפריל 1954). 
  • נכנס לשימוש מכשיר קשר לצנחנים לטווחים ארוכים מק- 109 (ת"ג). 
  • אריאל עמיעד מתמנה לקשר"ר (אוגוסט 1954). 
  • מוקם גרעין סדיר לגדוד קשר ארצי (אוגוסט 1955). 
  • נקבעת הסיסמא: "המברק עבור יעבור" (1954). 
  • עיטור המופת הראשון מוענק ליגאל תלמי, קצין קשר גדוד 51, שהשתתף במבצע "ירקון" (1955). 
  • מופעלים עורקי צ"נ (4 אפיקים), מכונית אלחוט לדילוג מפקדות וניידות קס"א (קשר סיוע אווירי).  
  • עיטור העוז הראשון מוענק לדן שליט, קצין קשר גדוד נח"ל מוצנח, שהשתתף בקרב המיתלה – מבצע "קדש" (1956). 
  • תחנת חובבי רדיו מופעלת בשארם א־שייח' בידי סרן אגון רון, לימים קצין בכיר במערך הל"א וחתן פרס ביטחון ישראל. 
  • נקבע ערוץ חירום חש"ן – 38.0 מה"ץ – מלקחי מלחמת סיני. 
  • מוכנס טלפרינטר ראשון טפ-4 ("כושי") לעוצבות השדה – מלקחי מלחמת סיני. 
  • מוכנס לשימוש מק-618 (קולינס) חד־פס. 
  • מתחיל המעבר למכשירי תג"ם חדשים GRC כמכשיר ממותקן ומק-10,9,8 כמכשיר נישא (במקום המק-300) ומק-6 כמכשיר מחלקתי (במקום מק-536). 
  רישום לעמותה ותשלום דמי חבר רישום לעלון מורשת
  הצטרפות לרשימת תפוצהדלג על הצטרפות לרשימת תפוצה

  הצטרפות לרשימת תפוצה

  checked
  עבור לתוכן העמוד