חיל הקשר והתקשוב
  חיל הקשר והתקשוב
  תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

  תקופת ההתעצמות והקשר לשלום 1994-1974

   

  • ישראל זמיר מתמנה לקשר"ר (1975).
  • מוקמת מחלקת תכנון ארוך טווח (תא"ט) שתעסוק בפרויקטים עתידיים, ביניהם "אבן יקרה", "בית היוצר" וקשר מרחבי.
  • מוקמות יחידות חדשות במסגרת גידול והתעצמות החיל, בעקבות מלחמת יום הכיפורים.
  • מפותחים אמצעים חדשים בתחום הרדיו-טלפון (ניידות צ"ן 12 אפיקים), סלילת קווים ממסוק, צומתי קשר ניידים ועוד.
  • מוקם גדוד "הקשתות", שתיפקד עד כה במסגרת גדוד "אמירים" (1974).
  • צה"ל נכנס לעידן הלוחמה האלקטרונית וחי"ק קולט ומפתח אמצעים חדשים בתחום ל"א ונל"א.
  • קבוצת קצינים וחוגרים ממרכז הל"א, בראשותו של סא"ל אגון רון ורס"ן אורי ורד, זוכים בפרס ביטחון ישראל על פיתוחים בתחום ל"א ונל"א (1976).
  • גולת הכותרת של החיל – ארגון מערך השליטה המורכב למבצע "כדור הרעם" (אנטבה) (1976).
  • מבצע "רמון" ("הקשר לשלום") – הקמת תשתית חדשה בנגב תוך פירוק התשתית בסיני, לאור הסכם השלום עם מצרים ופינוי סיני. במקביל, הקמת מערכת מבצעית – טקטית בנגב המבוססת על אתרי שליטה.
  • תדר חירום חש"ן משתנה ל 55.00 מה"ץ ושמו נקבע ל"אפיק חירום כללי".
  • נכנס לשימוש רקש-115 (ג'יפ צ"נ) ורקש-116 (ג'יפ שפיפון) - לשימוש בעיקר באירועי פח"ע.
  • נכנס לשימוש תקש-169 תק"ש תחנת קצה/ממסר רב־עמדות.
  • נכנס לשימוש מק-174 (חד־פס נישא).
  • מותקנים טלפונים ציבוריים במחנות צה"ל (1976).
  • קורס ראשון למדריכות קשר בחש"ן (1978).
  • נכנס לשימוש מח-1782– מערכת קשר חדשה לנגמ"ש פיקוד.
  • תכנון, ארגון ותפעול מערך השליטה במבצע ליטני (1978).
  • נכנס לשימוש תקש-325תק"ש רד"ט רב עמדות לרמת גיס ומעלה.
  • מתקבלת החלטת מטכ"ל להקים את פרויקט התקשורת "אבן יקרה" (1978).
  • צבי אמיד מתמנה לקשר"ר (ספטמבר 1979).
  • בעיית מצוקת התדרים – 900 תדרים במשפחת ה-VRCמול 5,000 רשתות שצה"ל זקוק להןבאותה תקופה (1980).
  • ארגון מחדש של מערך הקשר בפיקוד –שלושהגופי קשר: מטה מקשא"פ, גדוד קשר קדמי, גדוד קשר עורפי.
  • נכנס לשימוש ציוד הצפנה חדש: טל-75, טל-87 וטל-516.  
  • צוות של 6 קצינים ונגדים מענף מס"ד (מערכות הסתרת דיבור) זוכים לציון לשבח מנשיא המדינה, במסגרת פרס ביטחון ישראל (1979).
  • נכנס לשימוש מוצב פיקוד נייד על בסיס קרונות, הנשען על שני צומתי קשר ניידים.
  • לראשונה הופעל עורק תמסורת רחב סרט "זרוע הגליל" ומערך מיתוג אוטומטי במערך הנפרס על בסיס מרכ-3614 (1982).
  • שוחרר הסכם שהוקפא והותנעה הקמת מערכת התקשורת "אבן יקרה" (1982).
  • מערך המחשבים עובר לאחריות חי"ק והחיל משנה את שמו ל"חיל הקשר האלקטרוניקה והמחשבים" (1982).
  • חי"ק מתמודד בהצלחה במתן קשר ושליטה בשטח הררי וקשה במלחמת "שלום הגליל" ואחריה בקווי ההיערכות בלבנון.
  • מוקם אתר שליטה מרכזי בג'בל ברוך בלבנון.
  • לקחי מבצע "שלום הגליל" נלמדים ומיושמים בשנים הבאות. 
  • מוטי בר דגן מתמנה לקשר"ר (ספטמבר 1982).
  • מוקמת מחלקת קשר במפקדת חילות השדה (מפח"ש) (1985).
  • הערכות מחדש באזור ביטחון בדרום הלבנון (1985).
  • תחילת הסבת מערך הרד"ט מטכנולוגיית FDM לטכנולוגיית TDM.בכך מתאפשרת תקשורת מוצפנת למערך הנפרס, כולל מספר רב של ערוצים.
  • מערכת התקשורת הניידת שולבה עם מערכת "אבן יקרה" ובכך התאפשרה תקשורת מוצפנת וחסינה מדרג השדה ועד הרמה המטכ"לית.
  • מאופיינות מערכות שו"ב למערכים השונים.
  • בני מידן מתמנה לקשר"ר (ספטמבר 1986).
  • החלו אספקות סדירות של "בית היוצר", משפחת מכשירי תג"ם מתקדמים עם הצפנה וחסינות נל"א, שפותחו ויוצרו בישראל ונועדו להחליף את ה־VRC/PRC (1987).
  • חי"ק מתמודד עם בעיות הקשר שנוצרות בעקבות האינתיפאדה (1987).
  • "אורות הבמה", מערכת מיתוג הודעות מתקדמת, נכנסת לשימוש מבצעי, החליפה את מערך הטלפרינטרים והייתה למערכת דואר אלקטרוני כלל־צה"לית ראשונה (1987).
  • הפעלה מבצעית של מערכת שו"ב גראפית (1988).
  • מוקם מרכז תקשורת נייחת צבאי (מתנ"צ) ויחידות הקטל"מ ייקראו מעתה "יחידות תקשורת מרחביות" (יחת"מ).
  • שלמה וקס מתמנה לקשר"ר (ספטמבר 1990).
  • מלחמת המפרץ – היערכות והכנת מערכות השליטה לכל פעילות אפשרית. דגש מיוחד ניתן למערכות השליטה והצפירה של מערך העורף במדינה.
  • הוחלט על הקמת פיקוד העורף והחלה הצטיידות במערכות שליטה וצפירה חדישות.
  • יחידת אג"ם למחשב (יא"מ) הוכפפה לחי"ק.
  • תוכנן, אורגן והופעל מערך השליטה במבצע "דין וחשבון".
  • אושר והתחיל פרויקט שליטה ובקרה ממוכנות במערך הנפרש.
  • אביהו דיסטלמן (סאשה) מתמנה לקשר"ר (ספטמבר 1993).
  • היערכות חי"ק במסגרת ההסכם עם הרשות הפלסטינאית (1993).
  • היערכות חי"ק במסגרת הסכם השלום עם ירדן (1994).
  • אושר ונחתם הסכם לאספקת מכשירי רדיו-טלפון מתקדמים "מחוג גדול".
  • אושר ותוקצב חידוש מערך הל"א (פרויקט "דוד המלך").
  • נכנסות מערכות שו"ב מתוחכמות ליצירת תמונת מצב וניהול שדה הקרב, כולל תצוגות ממוכנות במקום מפות טופוגרפיות וקוד (מנייר).
  • הוקמה בחי"ק חטיבת המחשוב בראשות תא"ל הרצל הלאלי, הממונה על רוב יחידות המחשב בכוחות היבשה (יוני 1994).
  • הוקם מרכז צופן וביטחון (מצו"ב) בראשות אל"ם רון ברלי.
  • החלה פעילות של כניסה ל"לוחמת מידע".
  • בוצע קידום ושיפור יכולות קשר ארוך טווח לווייני.
  • אושר פרויקט "וזידיה" בראשות אל"ם יורם כהן.
  רישום לעמותה ותשלום דמי חבר רישום לעלון מורשת
  הצטרפות לרשימת תפוצהדלג על הצטרפות לרשימת תפוצה

  הצטרפות לרשימת תפוצה

  checked
  עבור לתוכן העמוד